History

HISTORY

Ang Paaralang Padre Pedro Pelaez ay hango sa pangalan ni Padre Pedro Pablo Pelaez na siyang nagpasimuno ng isang krusada upang mapasailalim ng mga Pilipino ang simbahan.

          Ang paaralang ito ay dating matatagpuan sa panulukan ng daang P. Pelaez at Altura, Sampaloc, Manila. Ang dalawang gusali ng paaralan ay binubuo ng Manalo at Ziga na pawing sangay ng Paaralang Padre Burgos noong Hunyo 1962.

          Nagsarili ang paaralang ito mula sa pagiging sangay sa ilalim ng pangalang mababang Paaralang Pedro Pelaez sa pamumuno ni Gng. Valentina Rañeses bilang kauna-unahang punong-guro at Bb. Felicitas Carlos bilang pangalawang punong-guro.

          Sa simula ng panuruang taon 1976-1977, malaking pagbabago ang naganap sa paaralan. Ito ay ang pagdaragdag ng ikalimang baitang kung saan ang pamprimaryang paaralan ng P. pelaez ay naging mababang Paaralan ng Padre Pedro Pelaez. Dito naramdaman ang kakulangan ng mga silid aralan, kaya nagkaroon ng “floating classes”. Mula sa apatnapu’t limang mga guro ay naging animnapu’t limang mga guro.

          Kasabay ng pagbubukas ng klase ng sumunod na taon, inilipat ang pamamahala ng gusali ng Mata na matatagpuan sa panulukan ng Altura at Pelaez St. kay Gng. Irene Zabartye(punong-guro). Matatagpuan dito ang tanggapan ng punong-guro, Edukasyong Pantahanan ,silid-aklatan na ang naging katiwala ng aklatan ay si Bb. Evelyn C. lara, siya ang pumalit kay Bb. Rosario Claridades, at ang mga mag-aaral ng ikaanim baitang ay nasa gusali ng Ziga.

          Taong 1989, isa na naming gusali ang inilipat sa ilalim ng pamamahala ni Gng. Rainey Magday(punong-guro 1989-1990) ito ay ang gusali ng Buenos Aires na naging gusali rin ng Maceda Integrated School. Inilipat dito ang tanggapan ng punong-guro at ang mga gurong may natatanging Gawain kasama ang mga mag-aaral ng primary.

          Taong 1993, sa ilalim ng pamamahala ni Bb. Florencia S. Marcoso  nakabili ng lupang mapagtatayuan ng sariling gusali para sa paaralan, ito’y  matatagpuan sa D. Santiago St., Manila. Dalawang gusali ang naipatayo, ang phase 1 na may tatlong palapag at ang phase 2 ay may apat na palapag. Sa ilalim ng pamamahala niya, ang paaralang ito ay nagkamit ng karangalan bilang “Most Improved School” na itinaguyod ng sangay ng mga Paralang Lungsod ng Maynila. Sa kanyang pamamahala rin nakamit ng iba’t-ibang karangalan ng paaralan. Sa phase 1 dito makikita ang silid aklatan na si Bb. Virginia Velasco ang katiwala ng aklatan na ang kasunod na pumalit sa kanya ay si Gng. Milagros C. Carpina hanggang sa siya ay magretiro. Nasundan ito ni G. Vicente V. Suarez III ngunit sa maikling panahon lamang dahil siya ay lumipat sa sekondarya sa Antonio A. Maceda Integrated School.  Ngayon ang katiwala ng aklatan ay si Gng. Irene M. Cayao simula noong 2014 hanggang kasalukuyan.

      .

             Noong Setyembre 4, 1998 si Bb. Florencia S. Marcoso ay inilipat sa Lacson Elementary School. Dahil dito ang bagong kapapasang “ATP” sa paaralang ito na si Gng. Rosario Miranda ay naatasan ng ating tagapamanihala na si Dr. Paraluman Giron, na ipagpatuloy niya ang mga Gawain ng isang punong-guro at patuloy pa rin ang pagkamit ng iba’t-ibang karangalan ng paaralan.

          Noong Hunyo 23, 1998 dumating si Bb. Regina C. Micu upang pumalit sa pamamahalang naiwan ni Dr. Aurea V. badillo na inilipat naman sa paaralang Lopez Jaena. Hindi nag-aksaya ng oras si Bb. Regina C. Micu, at agad na ipinagpatuloy ang mga proyekto katulad ng pagkakaroon at pagsasaayos ng suplay ng kuryente at pagpapahakot ng mga kagamitan ng paaralan mula sa lumang gusali. Nagkaroon din siya ng oras upang makapagmasid sa mga guro sa kanilang pagtuturo.                     

             Sa pagdaan ng panahon, maraming pagbabago ang naganap dahil rin sa pagsisikap ng iba’t ibang administrasyong nagdaan at sa pagtutulungan ng mga at magulang kasama na rin ang partisipasyon ng komunidad. Ang lahat ng ito ay malaking bagay para sa munting kabataang umaasang magkaroon ng sapat na edukasyon upang magkaroon ng magandang kinabukasan.      

Vision

A School with dynamic and dedicated teachers and supportive stakeholders who collaboratively nurture lifelong learners, ready to compete in this fast changing world.

Mission

  • To equip all learners with the necessary comprehension and proficiency in all subject areas.
  • Maintain a corps of well-trained, committed and caring facilitators.
  • Cultivate a culture of shared-responsibilities and school initiative among stakeholders.

Core Values

Honesty                      Integrity              Excellence

                                     Leadership